Prijsverhoging vanaf 1 januari

Per 1 januari zal er, als gevolg van de verhoging van het BTW tarief van 6% naar 9%, een prijsstijging van 3% doorgevoerd worden.

Het kabinet heeft de verandering van het btw-tarief opgenomen in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag 2018 openbaar is gemaakt. Echter de Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging. Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is dus nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.